• +

  Işewürlik ýyllary

 • %

  Müşderiniň kanagatlanmagy

 • +

  Biziň ýurtlarymyz
  Önümler gitdi

 • ~

  Günler çalt eltilýär

Önümiň klassifikasiýasy

pro_bg
pro_bg

Biz hakda

Biziň artykmaçlygymyz

 • Kompaniýanyň tertibi

  Kompaniýanyň tertibi

  “Chengdu Yichen Trading Co., Ltd.” Hytaýda “Audi” awtoulag zapas şaýlaryny eksport edýänleriň biridir.Dürli ýurtlarda “Audi” awtoulag zapas şaýlaryny satýanlar üçin kämilleşdirilen komponentleri hödürleýäris.

 • Biziň işimiz

  Biziň işimiz

  Bizde 5000-e golaý önüm bar, şol sanda awtoulag panjaralary, awtoulag bamperleri, gapdal yubkalar, duman çyralary paneli, aýna örtügi, korpus, faralar, guýruk çyralary, Yzky galaýy, tigirli rim, uglerod süýümi bezegi, karplay, belent şah, leňňer örtügi, aýna linza ering Rul Audi Audi bilen baglanyşykly ähli döwrebaplaşdyrylan önümler years Köp ýyl bäri önümlerimiz dünýäniň dürli künjeklerine, esasanam ABŞ, Kanada we Awstraliýa, Rumyniýa, Angliýa, Fransiýa, Polşa, Daniýa, Italiýa, Meksika eksport edilýär. The Gollandiýa ýaly ýurtlaryň bazarda gowy pikirleri bar.

 • Zawodymyz

  Zawodymyz

  ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynda ammarymyz bar we Demirgazyk Amerikadaky iri kärhanalar we onlaýn dükanlar bilen çalt eltip bermek we ýokary hilli hyzmat etmek bilen ýakyn hyzmatdaşlygymyz bar.

 • Kazyýet

  Kazyýet

  “Audi” -iň daşarky gowulandyrmalarynda ýöriteleşen “Autotuning Expo” -na gatnaşýarys.“Show” -a goşulyň we “Audi” höwesjeňleri üçin niýetlenen iň ýokary derejeli diapazonymyzy tapyň. Daş keşbini ýokarlandyrmak üçin “Audi” bamperine, öň panjara, rul we beýleki önümlere üns beriň.

Awtoulag bölekleriniň çözgütleri

Size zerur bölekleri netijeli bermäge çalyşýarys we iň amatly bahany saklamaga synanyşýarys.Biz bilýäris Işgärler size zerur bölekleri tapmaga kömek etmek isleýärler we isleýärler.

Müşderi synlary

 • RONALD E. BROWN

  RONALD E. BROWN

  Gerekli zadyňyzy gözläň we tapyň.Biziň platformamyz adamlara göz aýlamaga mümkinçilik berýär.toparlary.

 • ÇARLEY A. NAŞ

  ÇARLEY A. NAŞ

  Diňe “Integrative NLP” döwründe başdan geçiren ajaýyp ösüşim üçin ýazmak we sag bolsun aýdasym gelýär

 • Cllla RIns

  Cllla RIns

  Simplyönekeý ulanyjy synlary öwrülişikleri köpeldýär.Aslynda, müşderileriň 61 göterimi onlaýn synlary okaýarlar

 • Maýk Demlen

  Maýk Demlen

  Simplyönekeý ulanyjy synlary öwrülişikleri köpeldýär.Aslynda, müşderileriň 61 göterimi onlaýn synlary okaýarlar

 • Synlar-1
 • Synlar-2
 • Synlar-3
 • Synlar-4
 • Synlar-5
 • Synlar-6
 • Synlar-7
 • Synlar-8
 • Synlar-9
 • Synlar-10

Iň soňky habarlar

Kuboklary we dürli poslamaýan polatdan we plastmassa çüýşelerini işläp düzmekde we öwrenmekde ýöriteleşýäris